Velg en inngang for å for å legge inn dine bidrag i Kartverkets data.


 

Les mer om de forskjellige kartgrunnlagene

N50 Kartdata: Har du vært på tur, og funnet at det er noe som er feil i kartdataene våre? Noe som mangler, eller noe du vil bidra med? Meld det inn til N50 Kartdata. Les mer under N50 Kartdata.

Veger og adresser: Finner du ikke frem til en adresse? Sender navigasjonssystemet i bilen din deg på ville veger? Sjekk om det stemmer med våre veger og adresser, og meld fra hvis det er noe vi bør endre. Les mer under "Veger og vegadresser"

Tur og friluftsruter: Hvis du representer en forening/lag med ansvar for merkede ruter, så kan du melde inn eller endre fot-, vinter-, sykkelruter eller andre typer ruter og tilretteleggingspunkter for friluftsliv. Les mer under "Tur- og friluftsruter".


Hvordan behandles meldingene dine?

Her finner du gammel versjon av Rett i kartet